Mini Social
sprawozdanie finansowe bip

 
Tytuł:sprawozdanie finansowe bip
Url:https://zr.fedak2019.pl
Opis: 
 Celem artykułu jest przekazanie uczestnikom gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek omawiany na poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o zamknięciue roku 2019 to Praktyczne przygotowanie do zastosowania innowacyjnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK.

This template downloaded form free website templates